Torre Juana

Sobre

El Col·legi de Politologia i Sociologia de la Comunitat Valenciana és una corporació oficial de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, sense perjudici de la legislació bàsica de l’Estat i de les lleis que regulen les professions de politòlegs/as i sociòlegs/as.

Es regeix per les normes autonòmiques en matèria de col·legis professionals, pels estatuts i pels reglaments de règim interior.

La seua seu actual en la Comunitat Valenciana està en l’avinguda Pintor Pérez Gil, 16, finca Torre Juana, d’Alacant.