El DOGV publica la convocatòria a eleccions per a renovar els seus càrrecs

L’actual Junta de Govern del Col·legi de Politologia i Sociologia de la Comunitat Valenciana finalitza el seu període de mandat el mes vinent de juliol

Pròxim a véncer el termini de tres anys per a què va ser triada l’actual Junta de Govern, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat amb data de hui, 21 de maig de 2024, la convocatòria d’eleccions per a renovar este òrgan (veure ací). Amb això s’obri el termini de vint dies naturals per a la presentació de candidatures, les quals hauran de conformar-se conformement al que es disposa en la pròpia convocatòria.

Per al procés electoral, la pàgina web del Col·legi colpolsoccv.es es convertix en tauler d’anuncis a efectes legals.

L’inici del procés electoral s’ha comunicat també per circular interna a les persones actualment col·legiades, a les quals se’ls ha adjuntat el cens dels qui tenen activa la seua pertinença a la corporació i per tant tenen dret a vot, especificant a més els noms dels qui tindran una antiguitat major de dos anys en el moment en què es proclamen les candidatures i poden ser elegibles, com disposen els Estatuts.

Leave a Reply

Your email address will not be published.