Convenis

Acord de col·laboració i convenis signats pel Col·legio de Politologia i Sociologia de la Comunitat Valenciana

El Col·legi té signats i amb vigència diversos convenis que suposen beneficis per a les persones col·legiades a títol personal (condicions especials en comptes i productes financers, beques-descomptes en programes de formació superior en determinats centres, etc.) i com a professionals, així com per a la pròpia corporació. En alguns d’estos convenis els beneficis s’estenen a familiars de primera grau i fins i tot a personal treballador de les seues empreses.

S’exposa una relació d’entitats amb les quals es mantenen convenis vigents.

Entitats financeres

  • Banc Sabadell.

Centres educatius i de formació superior

  • IE University, Madrid.
  • Fundesem Business School (FBS), Alacant.

Empresas

  • IT&IS – Torre Juana OST, Alacant.