Torre Juana

Col·legi i Estatuts

El Col·legi

El Col·legi de Politologia i Sociologia de la Comunitat Valenciana és una corporació oficial de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, sense perjudici de la legislació bàsica de l’Estat i de les lleis que regulen les professions de politòlegs/as i sociòlegs/as.

Es regeix per les normes autonòmiques en matèria de col·legis professionals, pels estatuts i pels reglaments de règim interior.

La seua seu actual en la Comunitat Valenciana està en l’avinguda Pintor Pérez Gil, 16, finca Torre Juana, d’Alacant.

Estatuts

Creat per Llei 3/1999, de 7 d’abril, de la Generalitat Valenciana com a Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de la Comunitat Valenciana, els primers Estatuts de la corporació es van publicar en 2000, sent modificats en 2020, moment en el qual es va adoptar la denominació actual de Col·legi de Politologia i Sociologia de la Comunitat Valenciana.