Candidatura presentada per a l’elecció de Junta de Govern

Es comunica provisionalment l’única candidatura presentada, obrint-se el termini de huit dies (hàbils) perquè les persones col·legiades del cens  puguen exercir el dret a impugnació

Transcorregut el termini de presentació de candidatures per a les eleccions a Junta de Govern segons la convocatòria publicada en el DOGV el passat 21 de maig i, en compliment del que es disposa en esta, es comunica que s’ha rebut una única candidatura composta per les següents persones col·legiades:

  • Degà: Ismael Navarro Moltó.
  • Secretària: Elena Llorca Asensi.
  • Tresorer: David Martínez Reig.
  • Vicedegana de València: Yaiza Pérez Alonso.
  • Vicedegà d’Alacant: Pablo Martínez Rico.
  • Vicedegà de Castelló: Francisco López Segarra.

En compliment del punt 5 de la convocatòria citada i seguint el que es disposa en l’article 36 dels Estatuts del Col·legi, queda fixada esta candidatura en la pàgina Web del Col·legi colpolsoccv.es en la seua funció de tauler d’anuncis del Col·legi en el procés electoral i es comunica per correu a totes les persones col·legiades perquè puguen exercitar el dret a la impugnació de candidats durant els pròxims huit dies en el correu colpolsoccv@colpolsoccv.es

José Ferrándiz Lozano, degà, en representació de la Junta de Govern

Leave a Reply

Your email address will not be published.